Skip to main content
StudentenMarketing
(Online) marketing waarmee je studenten bereikt!

Studentenverenigingen bereiken

In Nederlandse studentensteden zijn er meer dan 600 studentenverenigingen. Wij hebben een goed overzicht van verschillende soorten verenigingen en hebben we jaarlijks contact met 430 studentenverenigingen. We kunnen dus voor jouw campagne gericht contact opnemen met verschillende verenigingen.

Verschillende studentenverenigingen

Er zijn veel verschillende studentenverenigingen. Zo zijn er naast de traditionele verenigingen ook steeds meer studentensportverenigingen en internationale studentenverenigingen. Maar tegenwoordig zie je ook steeds meer studentenverenigingen die zijn opgericht om studenten met een bepaalde hobby te binden. Afhankelijk van de wensen, kunnen wij een voorstel doen om bepaalde studentenverenigingen wel of niet te betrekken bij een campagne.

Grote en kleine verenigingen

De grote corperale studentenverenigen zijn erg bekend, maar wist je dat er ook heel veel kleine, niet corperale studentenvereningen zijn? Zo heeft de kleine studentenstad Eindhoven ruim 60 studentenverenigingen, terwijl dit misschien niet de eerste studentenstad is waar je aan denkt.

Direct studentenverenigingen bereiken